Kredyt na samochód dla firm – wymagania banków

O kredyty na samochody używane i nowe zabiegają nie tylko klienci indywidualni, ale również i ci prowadzący działalność gospodarczą. Czy każdy przedsiębiorca może liczyć na uzyskanie takiego kredytu? Odpowiedź brzmi – nie. Banki wymagają od przedsiębiorców między innymi określonego czasu prowadzenia działalności.

Najczęściej jest to pół roku, ale można na rynku znaleźć i takie oferty, kiedy wystarczą nawet i 3 miesiące – jednakże wówczas bank stawia szereg dodatkowych wymogów. Konieczne jest posiadanie wkładu własnego wynoszącego co najmniej 30 procent wartości kredytowanego samochodu. Poza standardowymi zabezpieczeniami zobowiązania w postaci cesji praw z polisy OC/AC banki często żądają cywilnego poręczenia osoby trzeciej. Jeśli zaś przedsiębiorcę interesują uproszczone procedury kredytowe, wówczas musi on dostarczyć do banku albo oświadczenie o dochodach uzyskanych w danym roku podatkowym, albo wyciąg z KRS lub zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji gospodarczej. Dodatkowo potrzebne będą też dokumenty poświadczające tożsamość właściciela firmy (lub osoby upoważnionej). Przy procedurach standardowych rodzaj wymaganych przez bank dokumentów jest uzależniony od tego, w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem (księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa etc.).

Ubezpieczenie kredytu samochodowego, płacone od niego odsetki oraz prowizja – czyli koszty związaniem z uzyskaniem kredytu, przedsiębiorca może odliczyć od podatku jako koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*